Coaching en Begeleiding

Bij de behandeling volgend Traditioneel Chinese geneeskunde wordt tevens gekeken welke gewoonten en patronen in het dagelijks leven bijdragen in het ontstaan en in stand houden van de klachten. Klachten kunnen namelijk ook ontstaan vanuit voeding, de leefomgeving en werkomstandigheden, dagelijkse fysieke activiteiten en psychisch, sociale of emotionele achtergronden. Indien een of meerdere factoren meespelen kan Zhidao daar passend advies voor geven en eventueel de behandeling daarop aanpassen.

Voedingsadvies

Traditioneel Chinese geneeskunde kent een grote waarde toe aan de voedingsgewoonten. Voeding kan in grote mate bijdragen aan een goede gezondheid, en dus bij verkeerde voedingsgewoonten ook bijdragen aan het ontwikkelen van gezondheidsklachten. Bij reeds bestaande klachten kan een aangepast voedingspatroon ook bijdragen aan het bespoedigen van herstel.

Zhidao kijkt – indien van toepassing – mee naar een passend voedingspatroon tijdens de behandelperiode en maakt een voedingsadvies op maat, zodat herstel kan worden bevordert.

Bij het eerste consult wordt het voedingspatroon doorgenomen en aangepast en uitgewerkt tot een schriftelijk voedingsadvies. Hierbij worden voedingsmiddelen en ingrediënten voorgesteld die meewerken aan het herstel, en tevens aangegeven welke voedingsmiddelen die het herstel tegenwerken of vertragen.

Levensstijladvies

Een gezonde levensstijl is een optelsom van gezond eten, voldoende bewegen, goed slapen en ervoor zorgen dat je emoties en spanningen verwerken kan. Door middel van gezonde voeding en voldoende beweging alleen al, voorkom je vele fysieke en psychische ongemakken. Ook kan een teveel aan beweging of verkeerde wijze van toepassing van beweging klachten in stand houden.

Zhidao kijkt mee naar bijvoorbeeld de emotionele balans, niveau van activiteiten, patronen in het dag- en nachtritme en eet- en drinkgewoonten. Ook een beperkte vorm van ondersteuning bij verslavingen kan hierbij worden geboden. Op grond daarvan kan een advies worden gegeven en eventueel begeleiding worden geboden bij het aanpassen van de levensstijl, al dan niet in combinatie met behandeling met kruiden of acupunctuur.

Familieopstellingen

Het toepassen van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie. De werkwijze, ontwikkeld door Bert Hellinger is gebaseerd op het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden en nauw bekenden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden ( bij een groepssessie) andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een levende representatie dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de representanten worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de representanten beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

Familieopstellingen kunnen ook gehouden worden in een individuele setting, met representatie dmv poppen of papieren vlakken.

Zhidao past bij gelegenheid groepssessies toe en bij behandeling en coaching. Ook kan een in een individuele setting worden gekozen voor een familieopstelling of een zogenaamde systeemopstelling.

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, en gebaseerd op veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Zhidao werkt met coachingsmethoden die niet persé verklarend zijn maar vooral oplossingsgericht in aanpassing van gedrag strategieën die bijdragen aan succesvol functioneren in het dagelijks leven.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Inzicht creëren in bestaand gedrag en aanpassing daarvan in meer effectief gedrag als nodig is een vorm van leren waarbinnen de gecoachte door het ontdekken en bewust worden van eigen inzicht en kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten, welke ook een bron kunnen zijn voor lichamelijke ongemakken. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte.

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de gecoachte wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitort en de cliënt of wordt 'gecoacht'. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coachingstrajecten worden in vertrouwelijkheid afgesproken en uitgevoerd.

Bioenergetische Begeleiding

Bio-energetica is de studie van de menselijke persoonlijkheid in termen van energetische processen van het lichaam volgens Alexander Lowen. Reich noemt deze levensenergie een kosmische basisenergie. De Chinese filosofie en geneeskunde noemt het Qi.

Deze geestelijke energie komt in het emotionele leven uit. Als iemand boos is laadt hij energie op, die hij niet meer kan verwerken en moet ontladen. Ook in het fysieke leven (bv. stofwisselingprocessen) kan men energie ontladen bv. d.m.v. de ademhalingstechnieken. Dat is vaak een beginpunt voor andere uitvalswegen van zelfexpressie zoals, beweging.

Storingen in de energiestroom manifesteren zich als blokkades vooral daar waar de beweeglijkheid van het lichaam verminderd is. Hierdoor ontstaan weer interacties naar energetische gebieden in de omgeving, waardoor allerlei psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

De begeleiding bestaat uit oefeningen van waaruit inhoud wordt gegeven vanuit de bovenbeschreven denkwijzen. Oefeningen zijn naast het Bio-energetisch denken een hulpmiddel om meer te leven en te genieten. Met behulp van de oefeningen kun je zelfbeheersing vergroten (lees zelfverwerkelijking).

Bovendien kunnen ze je een beter figuur bezorgen, je seksuele gevoelens (hoogste genotprikkels) doen toenemen en je zelfvertrouwen vergroten (lees zelfliefde).

Je kunt de oefeningen mechanisch doen maar dan heb je er weinig profijt van, pas vanuit een bewogenheid met de hele filosofie geoefend zullen ze volgens Lowen pas echt wat opleveren.