Overgangsklachten

De Symptomen:
Irreguliere menstruatie, irregulier bloedverlies, namiddagkoorts, opvliegers, rusteloosheid, geïrriteerdheid, emotionele spanningen, duizeligheid, troebel zicht, oorsuizen, vergeetachtigheid, warme handen voetzolen en borst, nachtzweten, verstoorde slaap, pijn in onderrug en knieën.

Oorzaken van overgangsklachten: Bij het toenemen van de leeftijd, en normaal rond het 50e levensjaar neemt de Nierenergie af, waardoor de menstruatie afneemt en uiteindelijk stopt. In de Chinese geneeskunde heeft de Nier een nauwe relatie met Hart en Lever. De symptomen die ontstaan hebben vooral te maken met de onregelmatigheden in de harmonie tussen deze organen.

De behandeling is erop gericht de balans tussen de betrokken organen in deze levensfase te herstellen en de overgang klachtenvrij te laten verlopen.

Behandeling:
Bij overgangsklachten wordt vooral met kruiden gewerkt. In de regel nemen de klachten in de loop van de eerste week al af en stoppen uiteindelijk binnen enkele weken. Na een eerste consult worden kruiden verstrekt en meestal volgt na ca. 3 weken een vervolgconsult, welke in de meeste gevallen ook een laatste consult is.

Acute klachten worden parallel behandeld met acupunctuur, echter dit komt weinig voor.


Helpt traditioneel Chinese geneeskunde mij van mijn klachten af?
Chinese geneeskunde heeft een holistisch uitgangspunt kijkt naar het totaal van fysieke en psychische factoren. Een traditioneel Chinese therapeut zal eerst vooral vragen naar het totale functioneren, zowel lichamelijk als emotioneel. Bovendien zal de therapeut veel informatie halen uit het voelen van de polsen en het bekijken van de tong. De behandeling die voorgesteld wordt kan opgebouwd zijn uit meerdere methoden:

  • Acupunctuur
  • Kruidengeneeskunde
  • Voedingsadviezen
  • Ooracupunctuur

De behandelstrategie is vooral afhankelijk van het klachtenpatroon, de ernst daarvan, de algemene conditie en het leefpatroon van de cliënt. Een behandeling is altijd op maat en kan dus verschillend zijn voor ieder individu. Bij het eerste consult zal de therapeut een prognose geven van de duur en intensiteit van behandelingen.

Worden de kosten vergoed?
Zhi Dao is aangesloten bij de beroepsvereniging ZHONG, waarvan de consultkosten door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Neem hiervoor contact op met uw ziektekostenverzekeraar.