Stuitligging

Het gebruik van acupunctuur om stuitligging te corrigeren heeft veel aandacht gekregen. De techniek omhelst het verwarmen van het acupunctuurpunt Zhiyin op beide voeten gedurende 15 minuten, dagelijks en in 10 een periode van 12 dagen: Initiëel vijf dagen aaneengesloten behandelen, daarna 2 dagen rust en de positie van de foetus controleren en daarna, indien de foetus nog niet in correcte positie ligt de behandeling voor nogmaals vijf dagen herhalen.

Het is belangrijk de pauze in te lassen voor 2 dagen, omdat de foetus in de goede positie kan zijn gedraaid en daarna weer door de doorgaande behandeling terug zou kunnen draaien.

Effectiviteit:
Er zijn diverse rapporten over de effectiviteit van de behandeling. De behandeling bevordert de foetale activiteit, meestal genoeg om de gewenste draaiing teweeg te brengen. Uit studies worden succespercentages vermeld variërend tussen 89,9 % en 90,3 %. Een in Italië gehouden studie in 1990 rapporteert een succespercentage van 60,6 % bij 33 vrouwen met een zwangerschap tussen 30 en 38 weken.. De meeste studies geven aan dat de 34e week van de zwangerschap de meest optimale tijd is om de behandeling uit te voeren en leidt tot een hoger succespercentage.

Het mechanisme van de behandeling:
Uit research in de JangXi provincie (in 1980) postuleert dat de behandeling leidt tot verhoging van de corticoadrenale afscheiding. Dit heeft tot gevolg dat de placentale oestrogene concentratie verhoogt en prostaglandine concentraties veranderen. Hierdoor treden lichte uterinaire contracties op en wordt de myometriale sensitiviteit groter. Dit leidt uiteindelijk tot een hoger foetal hartritme en hogere foetale activiteit.

Vaak is de versterkte foetale activiteit in het tweede deel van de 15 minuten durende behandeling al merkbaar door de vrouw , welke activiteit nog even doorgaat na beëindiging van de behandeling.


Helpt traditioneel Chinese geneeskunde mij van mijn klachten af?
Chinese geneeskunde heeft een holistisch uitgangspunt kijkt naar het totaal van fysieke en psychische factoren. Een traditioneel Chinese therapeut zal eerst vooral vragen naar het totale functioneren, zowel lichamelijk als emotioneel. Bovendien zal de therapeut veel informatie halen uit het voelen van de polsen en het bekijken van de tong. De behandeling die voorgesteld wordt kan opgebouwd zijn uit meerdere methoden:

  • Acupunctuur
  • Kruidengeneeskunde
  • Voedingsadviezen
  • Ooracupunctuur

De behandelstrategie is vooral afhankelijk van het klachtenpatroon, de ernst daarvan, de algemene conditie en het leefpatroon van de cliënt. Een behandeling is altijd op maat en kan dus verschillend zijn voor ieder individu. Bij het eerste consult zal de therapeut een prognose geven van de duur en intensiteit van behandelingen.

Worden de kosten vergoed?
Zhi Dao is aangesloten bij de beroepsvereniging ZHONG, waarvan de consultkosten door de meeste ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Neem hiervoor contact op met uw ziektekostenverzekeraar.