Voor patiënten

De praktijk in Traditionele Chinese geneeskunde Zhidao heeft zich gespecialiseerd in behandelmethoden en begeleiding gebaseerd op taoïstische filosofie en integrale of holistische aanpak van gezondheidsklachten of wensen tot effectiever functioneren.

 

De behandelmethoden die vallen onder de Chinese geneeskunde vallen onder vergoedingen van ziektenkostenverzekeringen, onder de noemer Alternatieve geneeskunde of Acupunctuur. Zhidao is lid van de beroepsvereniging NVTCG Zhong, waardoor professionaliteit gewaarborgd is en ook een officiële klacht- en tuchtrechtregeling vertrouwen geeft op een goede behandeling van patiënten. Daarnaast is Zhidao actief in het uitdragen en professionaleren van het vakgebied, door het geven van lezingen en cursussen voor geïnteresseerden, patiëntenorganisaties, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en publiceren van artikelen.

 

Indicaties

Chinese geneeskunde is toepasselijk op vele klachtenbeelden, een uitputtend overzicht hiervan geven is schier onmogelijk. De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een beeld gegeven in haar indicatielijst voor acupunctuur. Deze is in verkorte vorm terug te vinden op de website van de beroepsvereniging NVTCG Zhong (www.zhong.nl) en in uitgebreidere vorm bij NVA (www.acupunctuur.nl).

Voor kruidengeneeskunde is de mogelijkheid voor behandeling niet eenduidig gepubliceerd, echter is zelfs uitgebreider dan bij acupunctuur. Wilt u nader overleg over de mogelijkheden die Chinese Geneeskunde u kan bieden dan kan altijd vrijblijvend contact worden opgenomen met de praktijk. Zhidao handelt open en transparant over de mogelijkheid tot behandeling en tot welke grenzen verlichting en oplossing van klachten mogelijk is. Na een eerste consult wordt tevens een globale prognose gegeven over de behandelduur en daarmee ook over de te verwachte kosten.

 

Vergoedingen

Anno 2020 zijn acupunctuurbehandelingen opgenomen in vrijwel alle ziektekostenverzekeringen. Afhankelijk van de gekozen polis zijn de voorwaarden en de vergoedingen echter per verzekering erg uiteenlopend. Voor een actuele en eigen situatie kunt u dit bekijken in uw polisvoorwaarden of navraag doen bij uw verzekeraar. Ook de beroepsvereniging NVTCG Zhong publiceert jaarlijks een overzicht op haar website. Vergoedingen voor Chinese kruiden zijn beperkt bij de meeste zorgverzekeraars of vallen buiten de polisvoorwaarden.